1John. 2: 24 е ... Какво е 1John. 2: 24?
Така че, това, което сте чули отначало, за [и] пребъдат във вас; Ако това, което остава във вас, е това, което сте чули от самото начало, тогава ще продължите в Сина и в Отца.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.