1John. 2: 26 е ... Какво е 1Ioan. 2: 26?
Написах ви това за онези, които ви съблазняват.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.