1John. 2: 27 е ... Какво е 1Ioan. 2: 27?
Но помазанието, което сте получили от Него, обитава във вас и нямате нужда да ви учи някой; Но тъй като това много помазание ви учи всичко и това е истинско и неудобно, това, което ви научи, останете в него. Джон. 14: 26 1John. 2: 20

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.