1John. 2: 29 е ... Какво е 1Ioan. 2: 29?
Ако знаете, че Той е праведен, знайте, [и] , че всеки, който прави истината, е роден от Него.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.