1John. 2: 3 е ... Какво е 1Ioan. 2: 3?
И че ние Го познаваме, ние се учим от факта пазим Неговите заповеди.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.