1Par. 15: 13 е ... Какво е 1 Пар. 15: 13?
За колкото и ти не първа [правя] , Господ нашият Бог ни е ударила, защото ние не Го потърсихме според установения ред. 2Светът. 6: 7 1Pay. 13: 11

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.