1Par. 15: 14 е ... Какво е 1 Par. 15: 14?
И свещениците и левитите осветиха себе си да носи ковчега на Господа, Бога Израилев.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.