1Par. 15: 20 е ... Какво е 1 Пар. 15: 20?
А Захария Aziil, Семирамота, Ехиил, Уний, Маасия, Ванаия - в псалтири, с тънък глас.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.