1Par. 15: 23 е това ... Какво е 1 Par. 15: 23?
Варахия и Елкана бяха вратари за ковчега.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.