1Par. 19: 4 е ... Какво е 1 Пар. 19: 4?
И Hanun хвана Давидовите слуги та ги обръсна, и отряза дрехите им наполовина до бедрата им и ги отпрати. 2Светът. 10: 4

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.