1Par. 11: 6 е ... Какво е 1 Пар. 11: 6?
И Давид каза, който поразява евусейците, да бъде началник и капитан. И Йоав, синът на Саруя, се изкачи пръв и стана глава. 2Светът. 5: 8

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.