1Par. 12: 14 е ... Какво е 1 Пар. 12: 14?
Те са Гадците [бяха] глави в армията: най-малко е над стотна и по-голяма от хиляда.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.