1Par. 12: 17 е ... Какво е 1 Пар. 12: 17?
Давид излезе да ги посрещне и рече им: Ако светът, който са дошли да ме да помогне нека да имам едно сърце с вас; но ако, за да ме излъжеш измамно на враговете ми, тогава, понеже в ръцете ми няма вражди, нека Бог да види бащите ни и да съди.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.