1Par. 12: 2 е ... Какво е 1 Пар. 12: 2?
Въоръжени с лък, дясна и лява ръка [огнехвъргачки] Каменни и [стрелците] стрели от лък - на братята на Бенджамин съд на Саул. 20: 16

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.