1Par. 12: 22 е ... Какво е 1 Пар. 12: 22?
Така че всеки ден идва на Давид, за да му помогне да се подчертае, че това е голяма войска , като Божия милиция.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.