1Par. 12: 24 е ... Какво е 1Par. 12: 24?
Юдовите синове, носещи щит и копие, бяха шест хиляди и осемстотин готова за война;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.