1Par. 12: 25 е ... Какво е 1 Пар. 12: 25?
От синовете на Симеон, смели мъже, имаше седем хиляди и сто в армията;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.