1Par. 12: 27 е ... Какво е 1 Пар. 12: 27?
И Йодай, княз на Аарон, и с него три хиляди и седемстотин; Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.