1Par. 12: 30 е ... Какво е 1 Пар. 12: 30?
От Ефремовите синове, двадесет хиляди и осемстотин храбри мъже, известни мъже в поколенията им;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.