1Par. 12: 32 е ... Какво е 1 Пар. 12: 32?
От синовете на Исахар хората са интелигентни, които знаеха, че когато трябваше да се извърши Израел, имаше двеста главни и всичките им братя последваха словото си; Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.