1Par. 12: 33 е ... Какво е 1 Пар. 12: 33?
От [коляното] Завулон готови за битка, въоръжени с всякакви военни, петдесет хиляди, с цел, единодушно;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.