1Par. 12: 34 е ... Какво е 1 Пар. 12: 34?
От 999 г. Нефталим, хиляда военачалници и с тях тридесет и седем хиляди щита и копия; Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.