1Par. 12: 35 е ... Какво е 1 Пар. 12: 35?
От [коляно] Дан е готов за война двадесет и осем хиляди шестстотин;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.