1Par. 12: 36 е ... Какво е 1 Пар. 12: 36?
От Асер войниците, готови да се бият, четиридесет хиляди;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.