1Par. 12: 37 е ... Какво е 1 Пар. 12: 37?
От - Йордания, от племето на Рувим, Гад и половината от Манасиевото племе, сто и двадесет хиляди , с всякакви военни оръжия.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.