1Par. 12: 38 е ... Какво е 1 Пар. 12: 38?
Всички тези войници в редиците, дойдоха с цяло сърце в Хеврон за да направят Давида цар над целия Израил. И целият останал Израил беше единодушен, за да царува Давид.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.