1Par. 12: 40 е ... Какво е 1 Пар. 12: 40?
да, и тези в близост до тях, дори до [коляното] на Исахар, Завулон и Нефталим, донасяха хляб на магарета, и камили и мулета и волове, брашно, смокини и стафиди, и вино, и на петрола, и говеда и овци в изобилие, за радост имаше в Израел.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.