1Par. 12: 6 е ... Какво е 1 Пар. 12: 6?
Елкана, Ишияху, Азарий, Йозер и Йосавам, Корана;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.