1Par. 12: 9 е ... Какво е 1Par. 12: 9?
главният Езер, вторият Обадия, третият Елиав,

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.