1Par. 13: 12 е това ... Какво е 1 пара. 13: 12?
И в онзи ден Давид се боеше от Бога и каза: Как ще донеса ми Божия ковчег?

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.