1Par. 13: 13 е ... Какво е 1 Par. 13: 13?
Не се Дейвид ковчег при себе си в Давидовия град, и го привлече към дома на Овид-едома ,

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.