1Par. 13: 2 е ... Какво е 1 Par. 13: 2?
и каза, [Давид] към цялото общество израилтяни, ако ви се вижда добро, и ако това е волята на Господа, нашия Бог, нека пратим навсякъде до братята си по цялата израилева земя, и с тях на свещениците и левитите, на градовете и на селата им, за да се съберат заедно с нас;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.