1Par. 13: 3 е ... Какво е 1Par. 13: 3?
И нека донесем отново ковчега на нашия Бог, защото не са били достъпни в дните на Саул.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.