1Par. 13: 7 е ... Какво е 1 Пар. 13: 7?
И донесоха ковчега на Бога за нова колесница от дома на Авинадавовите; и Оз и Ахия поведоха колесницата. Num. 4: 15 2Светът. 6: 3

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.