1Par. 13: 8 е ... Какво е 1 Пар. 13: 8?
Давид и целият Израил играеха пред Господа с всичката си сила с арфи и лири и дайретата кимвали и тръби.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.