1Par. 14: 1 - Какво е това ... 1 Лет. 14: 1?
И Хирам прати до царя на Тир, пратениците на Давид и кедрови дървета, и зидари, дърводелци и, за да го построи къща. 2Светът. 5: 11

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.