1Par. 14: 2 е ... Какво е 1Par. 14: 2?
Когато Дейвид знаеше, че одобрява своя Господ като цар над Израиля, че силно възвисил царството това, в името на народа си Израил,

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.