1Par. 16: 12 е това ... Какво е 1 Par. 16: 12?
Не забравяйте чудесните дела, които е извършил, Знаменията Му и съдбите на устата му,

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.