1Par. 16: 15 е ... Какво е 1 Par. 16: 15?
Помнете вечния Му завет, словото, което Той заповяда в хиляда поколения, Ген. 17: 9. 2: 24 Лъв. 26: 42

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.