1Par. 16: 20 е ... Какво е 1Par. 16: 20?
И те преминаха от народа към народа и от едно царство в друг народ;

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.