1Par. 16: 24 е ... Какво е 1 Пар. 16: 24?
Избави славата Си на езичниците, на Неговите чудеса всичките народи, Пс. 95: 3

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.