1Par. 16: 25 е ... Какво е 1 Пар. 16: 25?
Защото Господ е велик и много се похвали, е по-страшен от всичките богове. Ex. 15: 11. 18: 11 Пс. 94: 3

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.