1Par. 16: 26 е ... Какво е 1 Пар. 16: 26?
За всичките богове на народите са суетни, А Господ направи небесата.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.