1Par. 16: 27 е ... Какво е 1 Пар. 16: 27?
Слава и величие пред Него, сила и радост вместо него. Пс. 95: 6

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.