1Par. 16:30 е ... Какво е 1 Par. 16: 30?
Страхът пред него, цялата земя, защото Той създадена Вселената, тя не може да бъде преместен.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.