1Par. 16: 31 е ... Какво е 1 Par. 16: 31?
Нека се радват небесата, нека се радват земята и нека кажат в народите: Господ царува!

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.