1Par. 16: 34 е ... Какво е 1 Пар. 16: 34?
Благодарете на Господа, защото милостта Му е вечна, Ес. 3: 11

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.