1Par. 16: 42 е това ... Какво е 1 Par. 16: 42?
с тях постави Емана прослави Бога, като играят на тръби, чинели, както и различни музикални инструменти; синовете на Idifun [put] в портите.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.