1Par. 16: 5 - Какво е това ... 1 Лет. 16: 5?
първият, Асаф и втората му Захария, Еиил Семирамота, Ехиил, Мататия, Елиав, Ванаия, Овид - Едом и Елила с арфи и лири, и Асаф с чинели,

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.