1Par. 16: 7 е ... Какво е 1Par. 16: 7?
в този ден Давид за пръв път нареди славославенето на Господа чрез Асафа и братята му:

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.